Thứ Ba, ngày 30 tháng 6 năm 2009

BÀI 13

BÀI 13: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG
ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN
I. MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG

(Gen) ADN
mARN
Polipetide
Prôtêin
Tính trạng
- Sự biểu hiện của gen qua nhiều bước như vậy nên có thể bị nhiều yếu tố môi trường bên trong cũng như bên ngoài cơ thể chi phối
II. SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Kiểu gen, môi trường và kiểu hình có mối quan hệ mật thiết với nhau. Kiểu gen qui định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường. Môi trường tham gia vào sự hình thành kiểu hình cụ thể. Kiểu hình là kết quả tương tác của kiểu gen và môi trường
Ví dụ:


- Những biến đổi ở kiểu hình trong đời cá thể do ảnh hưởng của môi trường, không do biến đổi trong kiểu gen được gọi là thường biến. Tuy thường biến không được di truyền nhưng nhờ nó mà cơ thể có khả năng thích ứng với những biến đổi của môi trường
Ví dụ:


III. MỨC PHẢN ỨNG CỦA KIỂU GEN
- Tập họp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là mức phản ứng. Mức phản ứng do kiểu gen qui định được di truyền
Ví dụ:CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Nêu những biến đổi kiểu hình do ảnh hưởng của môi trường ngoài cơ thể? Những biến đổi này có được di truyền không?
2. Nêu những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến? làm thế nào để biết một biến dị nào đó là thường biến hay đột biến?
3. Mức phản ứng của một kiểu gen là gì?

3 nhận xét:

 1. Toàn là giáo án không thì ai cũng có đăng làm gì, ví dụ 1 bài thực hành sử dụng công nghệ thông tin để dạy mới là hay chứ!

  Trả lờiXóa
 2. thay oi!!!!!!!!!!sao thay ko tra loi cac cau hoi tren.thay tra loi di de em tham khao. em doc cho hieu

  Trả lờiXóa
 3. thầy ơi
  thầy nhầm khối r` lớp 11 cơ mà

  Trả lờiXóa