Thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2009

BÀI 35

Bài 35: HOOCMÔN THỰC VẬT

I. KHÁI NIỆM
 Hoocmon thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây
Đặc điểm của hoocmon thực vật:
o Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây. Trong cây hoocmon được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây
o Chỉ với nồng độ rất thấp có thể gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể
o Tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hoocmon ở động vật bậc cao
II. HOOCMON KÍCH THÍCH
a) Auxin (Axit Indol Axetic – AIA)
 Nguồn gốc: sinh ra ở đỉnh thân và cành. Auxin có nhiều trong các cơ quan đang sinh trưởng mạnh: hạt đang nẩy mầm, lá đang sinh trưởng, …
 Tác động:
o Ở mức tế bào: AIA kích thích sinh trưởng, nguyên phân của tế bào
o Ở mức cơ thể: AIA tham gia vào các hoạt động như: ứng động, hướng động, nẩy mầm, nẩy chồi, ra rễ phụ, thể hiện tính ưu thể đỉnh
 Auxin tự nhiên và các auxin nhân tạo được sử dụng làm chất kích thích trong nông nghiệp.
 Auxin nhân tạo không có enzim phân giải nên được tích lũy trong nông phẩm gây độc hại cho người và động vật. Do đó không nên dùng nó đối với nông phẩm được sử dụng trực tiếp làm thức ăn
b) Giberelin – GA
 Nguồn gốc: Sinh ra chủ yếu ở lá và rễ. GA có nhiều trong lá, hạt, củ, chồi đang nẩy mầm, trong hạt, quả đang hình thành, trong các lóng thân, cành đang sinh trưởng.
 Tác động:
o Ở mức tế bào: GA kích thích tăng số lần nguyên phân và tăng sinh trưởng của tế bào
o Ở mức cơ thể: GA kích thích sự nẩy mầm của hạt, chồi, củ, kích thích sinh trưởng chiều cao, tạo quả không hạt, tăng tốc độ phân giải tinh bột
c) Xitokinin
 Là một nhóm chất tự nhiên và nhân tạo có tác dụng gây ra sự phân chia tế bào
 Tác động:
o Ở mức tế bào: kích thích phân chia tế bào, làm chậm quá trình già của tế bào
o Ở mức cơ thể: hoạt hóa sự phát sinh chồi thân trong nuôi cấy mô khi có mặt của auxin
III. HOOCMON ỨC CHẾ
1. Êtilen
 Nguồn gốc: được sinh ra từ hầu hết các phần khác nhau của hầu hết các thực vật. Êtilen cũng sinh ra nhiều trong thời gian rụng lá, khi hoa già, khi mô bị tổn thương, bị tác động của cá điều kiện bất lợi, quả đang chín…
 Tác động: Êtilen thúc quả nhanh chín, rụng lá.
2. Axit abxixic – AAB
 Nguồn gốc: AAB sinh ra trong lục lạp của lá, chóp rễ và tích lũy ở các cơ quan đang hóa già.
 Tác động: liên quan đến sự chín, ngủ của hạt, đóng mở khí khổng
IV. TƯƠNG QUAN HOOCMON THỰC VẬT
Tương quan giữa hoocmon kích thích và hoocmon ức chế
 Tương quan nồng độ AAB/GA điều tiết trạng thái ngủ và hoạt động của hạt.
Tương quan giữa các hoocmon kích thích với nhau
 Tương quan giữa Auxin/Xitokinin điều tiết sự phát triển của mô trong nuôi cấy mô thực vậtII. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ:
1. Hoocmon thực vật là gì? Hoocmon thực vật có những đặc điểm gì?
- Hoocmon thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây
Đặc điểm của hoocmon thực vật:
- Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây. Trong cây hoocmon được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây
- Chỉ với nồng độ rất thấp có thể gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể
- Tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hoocmon ở động vật bậc cao
2. So sánh tác động của các hocmôn trong nhóm hocmôn kích thích?
d) Auxin (Axit Indol Axetic – AIA)
o Ở mức tế bào: AIA kích thích sinh trưởng, nguyên phân của tế bào
o Ở mức cơ thể: AIA tham gia vào các hoạt động như: ứng động, hướng động, nẩy mầm, nẩy chồi, ra rễ phụ, thể hiện tính ưu thể đỉnh
e) Giberelin – GA
o Ở mức tế bào: GA kích thích tăng số lần nguyên phân và tăng sinh trưởng của tế bào
o Ở mức cơ thể: GA kích thích sự nẩy mầm của hạt, chồi, củ, kích thích sinh trưởng chiều cao, tạo quả không hạt, tăng tốc độ phân giải tinh bột
f) Xitokinin
o Ở mức tế bào: kích thích phân chia tế bào, làm chậm quá trình già của tế bào
o Ở mức cơ thể: hoạt hóa sự phát sinh chồi thân trong nuôi cấy mô khi có mặt của auxin
3. Điều cần tránh trong việc sử dụng hoocmon thực vật là gì? Vì sao?
- Không nên dùng các chất điều hoà sinh trưởng nhân tạo vào các sản phẩm trực tiếp làm thức ăn vì các chất nhân tạo không có các enzim phân giải, chúng sẽ được tích lũy lại trong nông phẩm nên gây độc hại cho người và gia súc.

14 nhận xét:

 1. CHANG? CO' HINH` ANH? CUNG~ CHA(NG? CO' GIAI? THICH'.GIO^NG' HE^T. SACH' GIAO' KHOA.CHAN'

  Trả lờiXóa
 2. Tkay uj!sao paj jang?of tkay k k0a tkem nkug kau h0j va answer # vs sgk ha tkay ko jao'p0n.e pat tjm va tra l0j kau h0j # sgk vs dk.djem tkay ak.tkay po?sug tkem o kac paj tjep tkeo dk.k?tkay.tkanks tkay.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ghi chữ này thầy giáo có đọc cũng chẳng trả lời :))

   Xóa
 3. thanks nha em đang rất đau đầu vì không hiểu được bài này nhưng khi xem ss bài giảng em đã hiểu bài òj

  Trả lờiXóa
 4. x k co nhug cau hoi và bài tập trg sgk nhở

  Trả lờiXóa
 5. thay oi cho em hoi co nhung bien phap nao san xuat nong nghiep co ung dung hôc mon thuc vat

  Trả lờiXóa