Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2009

BÀI 38

 PHẦN I - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý
I.       NHÂN TỐ BÊN TRONG
1.     Các hocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống
-       Hocmon sinh trưởng của tuyến yên: kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước tế bào thông qua việc tăng cường tổng hợp Protein, kích thích phát triển xương
-       Tiroxin: do tuyến giáp tiết ra, kích thích chuyển hóa ở tế bào, kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể. Ở lưỡng cư có tác dụng gây biến thái từ nòng nọc thành ếch
-       Hocmon sinh dục: Testosteron ở con đực hay Estrogen ở con cái có tác dụng kích thích sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì nhờ: tăng phát triển xương, kích thích phân hóa tế bào và hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp.
2.     Các hocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống
-       Ecđixơn: gây lột xác ở sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm
-       Juvenin: phối hợp với ecđixơn gây lột xác ở sâu bướm, ức chế quá trình biến đổi sâu thành nhộng và bướmPHẦN II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI
  
Câu.1    Kể tên các loại hoocmôn có ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.
TRẢ LỜI:
-        Hocmon sinh trưởng của tuyến yên: kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước tế bào thông qua việc tăng cường tổng hợp Protein, kích thích phát triển xương
-        Tiroxin: do tuyến giáp tiết ra, kích thích chuyển hóa ở tế bào, kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể. Ở lưỡng cư có tác dụng gây biến thái từ nòng nọc thành ếch
-        Hocmon sinh dục: Testosteron ở con đực hay Estrogen ở con cái có tác dụng kích thích sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì nhờ: tăng phát triển xương, kích thích phân hóa tế bào và hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp.
Câu.2    Kể tên các hoocmôn có ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng.
TRẢ LỜI:
-        Ecđixơn: gây lột xác ở sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm
-        Juvenin: phối hợp với ecđixơn gây lột xác ở sâu bướm, ức chế quá trình biến đổi sâu thành nhộng và bướm
Câu.3    Vào tuổi dậy thì nam và nữ có những thay đổi nào về thể chất, tâm sinh lí? Nguyên nhân của những thay đổi đó là gì?
TRẢ LỜI:
-        Vào tuổi dậy thì ở vùng dưới đồi thông qua tuyến yên kích thích tinh hoàn tăng cường sản xuất testostêrôn và kích thích buồng trứng tăng cường tiết ơstrôgen. Những biến đổi về thể chất và tâm sinh lý ở tuổi dậy thì của nam và nữ là do tác dụng của 2 hocmôn sinh dục này.
Câu.4    Cho biết nguyên nhân dẫn đến hiện tượng người bé nhỏ và người khổng lồ?
TRẢ LỜI:
-        Người bé nhỏ là hậu quả do tuyến yên tiết ra quá ít hoocmon sinh trưởng vào giai đoạn trẻ em, còn người khổng lồ là hậu quả do tuyến yên tiết ra quá nhiều hoocmon sinh trưởng vào giai đoạn trẻ em.
Câu.5    Tại sao tuyến yên sản xuất quá ít hay quá nhiều hoocmon sinh trưởng lại gây bệnh người bé nhỏ và ngường khổng lồ??
TRẢ LỜI:
-        Nếu hoocmon sinh trưởng được tiết ra ít hơn bình thường vào giai đoạn trẻ em đang lớn dẫn đến ít phân chia tế bào, giảm số lượng và kích thước tế bào, giảm số lượng và kích thước tế bào, làm trẻ em chậm lớn hoặc ngừng lớn. Ngược lại, nếu hoocmon này tiết ra quá nhiều khi còn trẻ em thì tăng cường phân chia tế bào (do tăng tổng hợp protein và phát triển xương), kết quả là phát triển quá mức và trở thành người khổng lồ.
Câu.6    Giải thích nguyên nhân lột xác ở sâu bướm và nguyên nhân sâu bướm biến thành nhộng và bướm.
TRẢ LỜI:
-        Hai hoocmon chủ yếu là ecdixon và juvenlin. Ecdixon gây lột xác kích thích sâu biến thành nhộng và bướm. Juvenlin phối hợp với ecdixon gây lột xác, ức chế sâu biến thành nhộng và bướm.
-        Sâu lột xác nhiều lần là do tác dụng của ecdixon nhưng do ức chế của juvenlin nên không thể biến thành nhộng và nhộng thành bướm. Khi juvenlin giảm đến mức không ức chế được ecdixon thì ecdixon làm sau biến thành nhộng và sau đó là bướm.
Câu.7    Tại sao trong thức ăn, nước uống nếu thiếu iốt thì trẻ em sẽ chậm lớn hoặc ngừng lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn và trí tuệ thấp?
-        Iốt là một trong hai thành phần cấu tạo nên tirôxin. Thiếu iốt dẫn đến thiếu tirôxin. Thiếu tirôxin làm giảm quá trình chuyển hoá và giảm sinh nhiệt ở tế bào nên động vật và người chịu lạnh kém. Thiếu tirôxin còn làm giảm quá trình phân chia và lớn lên bình thường của tế bào, hậu quả là trẻ em và động vật non chậm lớn hoặc ngừng lớn, não ít nếp nhăn, số lượng tế bào não giảm, dẫn đến trí tuệ thấp.
Câu.8    Vì sao gà trống con sau khi cắt bỏ tinh hoàn thì phát triển không bình thường: mào nhỏ, không có cựa, không biết gáy và mất bản năng sinh dục…?

-        Hoocmôn testostêrôn do tinh hoàn tiết ra kích thích quá trình sinh trưởng và hình thành các đặc điểm sinh dục sơ cấp và thứ cấp (phát triển mào, cựa, thanh quản…) ở động vật. Vì vậy, thiếu testostêrôn (sau khi cắt bỏ tinh hoàn) sẽ làm cho gà trống con phát triển không bình thường.

 PHẦN I - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý
I.             NHÂN TỐ BÊN NGOÀI
1.     Thức ăn
-       Là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất lên quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật, do đó cần cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể
2.     Nhiệt độ
-       Mỗi loài động vật đều có khoảng nhiệt độ thích hợp để sinh trưởng và phát triển, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp đều có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật, nhất là động vật biến nhiệt
3.     Anh sáng
Ánh sánh ảnh hưởng đến sinh trưởng vì:
-       Ánh sáng cung cấp nhiệt cho cơ thể
-       Tia tử ngoại có tác dụng biến tiền Vitamin D thành Vitamin D có vai trò trong chuyển hóa Canxi thành xương
II.     MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐIỀU KHIỂN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT VÀ NGƯỜI
1.     Cải tạo giống
a.      Chọn lọc nhân tạo: khi nuôi động vật người ta chọn những con khỏe mạnh, lớn nhanh để làm giống
b.     Lai giống giữa lợn, bò … địa phương với các giống nhập ngoại tạo ra những giống mới lớn nhanh, to khỏe
2.     Cải thiện môi trường sống của động vật
-       Áp dụng các chế độ ăn thích hợp cho vật nuôi ứng với các giai đoạn khác nhau
Ví dụ:
-       Chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát
3.     Cải thiện chất lượng dân số
-       Nâng cao đời sống, cải thiện chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao, tư vấn di truyền, phát hiện sớm các đột biến trong phát triển phôi thai, giảm ô nhiễm môi trường, chống sử dụng các chất ma túy, thuốc lá, rượu bia…

B. MỘT SỐ CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu.1    Việc ấp trứng ở các loài chim có vai trò gì?
TRẢ LỜI:
-        Hợp tử của các loài chỉ phát triển trong điều kiện nhiệt độ thích hợp. chim ấp trứng để tạo ra nhiệt độ thích hợp trong một thời gian nhất định giúp hợp tử phát triển bình thường.
Câu.2    Nêu một số nhân tố của môi trường  ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật?
TRẢ LỜI:
Thức ăn
-       Là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất lên quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật, do đó cần cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể
Nhiệt độ
-       Mỗi loài động vật đều có khoảng nhiệt độ thích hợp để sinh trưởng và phát triển, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp đều có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật, nhất là động vật biến nhiệt
Anh sáng
Ánh sánh ảnh hưởng đến sinh trưởng vì:
-       Ánh sáng cung cấp nhiệt cho cơ thể
-       Tia tử ngoại có tác dụng biến tiền Vitamin D thành Vitamin D có vai trò trong chuyển hóa Canxi thành xương
Câu.3    Cho biết một số biện pháp kỹ thuật thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển, tăng năng suất vật nuôi.
TRẢ LỜI:
-        Có các chế độ dinh dưỡng thích hợp cho động vật nuôi trong các giai đoạn phát triển khác nhau. Ví dụ: chế độ dinh dưỡng khi động vật mang thai, khi động vật mới sinh ra…
-        Chuồng trại sạch sẽ, ấm về mùa đông, mát về mùa hè, có ánh sáng cho gia súc non tắm nắng … để động vật không bị mắc bệnh, không tốn năng lượng cho điều hoà thân nhiệt.
Câu.4    Tại sao vào những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều hơn
TRẢ LỜI:
-        Vào mùa đông, nhiệt độ môi trường sống hạ thấp, gia súc non mất rất nhiều nhiệt vào môi trường xung quanh. Vì vậy, cơ thể tăng cường quá trình sinh nhiệt để chống lạnh, tăng cường phân huỷ các chất hữu cơ để tạo ra nhiều nhiệt giúp động vật chống lạnh. Chính vì vậy, cần phải cho gia súc non ăn nhiều hơn để bù lại phần năng lượng bị mất do chống lạnh.
Câu.5    Tại sao thức ăn lại có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật?
TRẢ LỜI:
-        Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn là nguyên liệu được cơ thể sử dụng để tăng số lượng và tăng kích thước tế bào, hình thành các cơ quan và hệ cơ quan. Các chất dinh dưỡng còn là nguồn cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của động vật.
Câu.6    Nêu một số nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.
TRẢ LỜI:
Nhân tố bên trong
-       Các hocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống: Hocmon sinh trưởng của tuyến yên - Tiroxin: do tuyến giáp tiết ra - Hocmon sinh dục
-       Các hocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống: ecdixơn, juvenin
Câu.7    Tại sao cho trẻ tắm nắng vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối sẽ có lợi cho sinh trưởng và phát triển của chúng?
TRẢ LỜI:
-        Tắm nắng cho trẻ khi ánh sáng yếu giúp đẩy mạnh quá trình hình thành xương của trẻ. Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D. Vitamin D có vai trò chuyển hoá canxi, hình thành xương, qua đó ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của trẻ.
Câu.8    Hãy tìm một số ví dụ về thực tiễn cải tạo giống di truyền, tạo ra giống vật nuôi có tốc độ sinh trưởng và phát triển nhanh, năng suất cao?
TRẢ LỜI:
-        Chọn lọc nhân tạo: khi nuôi các loài gia súc, gia cầm (gà, lơn, bò…) người ta thường chọn những con khoẻ mạnh, lớn nhanh để làm giống.

-        Lai giống giữa lợn, bò …địa phương với các giống nhập ngoại có tốc độ sinh trưởng nhanh và có kích thước lớn khi trưởng thành và cho năng suất cao.

16 nhận xét:

 1. bai cua thay rat hay
  cam on thay da lam nhung bai nay

  Trả lờiXóa
 2. bài hay
  cảm ơn thầy

  Trả lờiXóa
 3. thầy ơi... sao thầy hok giải thích câu :" ăn như tằm ăn rỗi"...

  Trả lờiXóa
 4. giải thích ý nghĩa sinh học câu "TẰM ĂN RỖI"
  Chỉ giai đoạn đang lớn của tằm, ở giai đoạn này tằm ăn rất nhiều do nhu cầu thức ăn để chuyển hoá cung cấp cho quá trình sinh trưởng và phát triển.
  Đặc biệt trong giai đoạn này hệ vi sinh vật hỗ trợ tiêu hoá cho tằm cũng hoạt động rất mạnh

  Trả lờiXóa
 5. tiep tuc phat huy toi la tien si chuyen nghien cuu ve mon sinh hoc vi mot cong dong sinh hoc ngay cang phat trien

  Trả lờiXóa
 6. thầy ơi giải thích cái...nếu mún chữa bệnh lùn khi trẻ en thiếu GH cần tiêm GH ở giai đoạn nào..Tại sao......hi

  Trả lờiXóa
 7. bai rat hay cam on thay. Nhung t oi giai thich gium em tai sao otrong chan nuoi lon nuoi lay thit nguoi ta lai cat bo tinh hoan cua cac con duc, cat bo buong trung cua cac con cai ak. t giup e voi nha cam on thay nhieu

  Trả lờiXóa
 8. that la hay thay a
  thay co gang len nha

  Trả lờiXóa
 9. hay wa thay oi
  thay gioi wa
  em kham phuc
  thinh thoang thay giup do em nha

  Trả lờiXóa
 10. hay qua thay oi
  co gang thay nha

  Trả lờiXóa
 11. hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay
  hay hay hay

  Trả lờiXóa
 12. bai nay thay day hay lam hjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhj
  thay co lam nhung bai khac nua ko chi cho em voi

  Trả lờiXóa
 13. cảm ơn thầy bài giảng rất hay.

  Trả lờiXóa
 14. em cam on thay nhiu .nam sau thay lam mon sinh 12 chi tiet hon thay nhe!

  Trả lờiXóa
 15. Cảm ơn thầy về bài này nhiều ạ

  Trả lờiXóa