Thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2009

BÀI 41

CHƯƠNG IV: SINH SẢN
A – SINH SẢN Ở THỰC VẬT
BÀI 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN
 Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, bảo đảm sự phát triển liên tục của loài
II. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
1. Sinh sản vô tính là gì?
 Là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái, con cái giống nhau và giống mẹ
2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật
3. Phương pháp nhân giống vô tính
a. Ghép chồi và ghép cành
b. Chiết cành và giâm cành

c. Nuôi cấy tế bào và mô thực vật
 Lấy các tế bào từ các phần khác nhau của cơ thể thực vật (củ, lá, đỉnh sinh trưởng, bao phấn, túi phôi…)
 Nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp (in vitro) để tạo cây con
 Các thao tác phải được thực hiện trong điều kiện vô trùng
 Cơ sở khoa học là tính toàn năng của tế bào
• Ý nghĩa
 Đảm bảo được tính trạng di truyền mong muốn
 Đạt hiệu quả cao về số lượng và chất lượng cây giống
4. Vai trò của sinh sản vô tính:
Đối với đời sống thực vật
 Giúp cho sự tồn tại và phát triển của loài
Đối với con người
 Tăng hiệu quả kinh tế nông nghiệp


II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ:

Trình bày các hình thức sinh sản sinh dưỡng ở thực vật và những ứng dụng trong đời sống
- Ghép chồi và ghép cành
- Chiết cành và giâm cành
- Nuôi cấy tế bào và mô thực vật
Khi thực hiện nhân giống sinh dưỡng từ những phương pháp trên có ưu điểm là: giữ nguyên được tính trạng di truyền mà con người mong muốn nhờ cơ chế nguyên phân, rút ngắn được rất nhiều thời gian sinh trưởng của cây so với phương pháp trồng bằng hạt.
Đặc biệt, phương pháp nuôi cấy mô và tế bào thực vật sản xuất được số lượng lớn cây giống với giá thành thấp, tạo được giống sạch virút, phục chế được các giống quí bị thoái hoá, hiệu quả kinh tế cao.

4 nhận xét:

  1. chuA dAy du? y' lAm!!! hizz

    Trả lờiXóa
  2. cai can thiet la may bt sgk thoi thay ak

    Trả lờiXóa
  3. mục 3 các phương pháp nhân giống vô tính. hình như ko hợp lí

    Trả lờiXóa